• pl
 • en
 • ru
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie

  Informujemy, iż Union Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt pn.  „Promocja polskiej marki produktowej Rotinger na rynkach zagranicznych zgodnie z branżowym programem promocji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” objęty Umową o dofinansowanie POIR.03.03.03-18-0026/17-00.

  Celem realizacji projektu jest promocja polskiej marki produktowej Rotinger, poprzez udział w branżowym programie promocji, co w rezultacie ma się przyczynić do umiędzynarodowienia i zwiększenia aktywności gospodarczej Wnioskodawcy, co jest zgodne z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż produktów tej marki na rynek bułgarski, czeski, holenderski, irlandzki, łotewski, niemiecki, polski, rosyjski, rumuński, ukraiński, węgierski. Spodziewanym rezultatem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki na rynku międzynarodowym, a także wejście z nowymi produktami marki Rotinger oraz ich ekspansja na rynki perspektywiczne: Rosja, Chiny, USA.

  Całkowita wartość projektu: 651 815,00 zł

  Wartość wydatków kwalifikowanych: 552 800,00 zł

  Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 331 680,00 zł