• pl
 • en
 • ru
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie

  Informujemy, iż Union Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt pn.  „Promocja polskiej marki produktowej Rotinger na rynkach zagranicznych zgodnie z branżowym programem promocji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” objęty Umową o dofinansowanie POIR.03.03.03-18-0026/17-00.

  Celem realizacji projektu jest promocja polskiej marki produktowej Rotinger, poprzez udział w branżowym programie promocji, co w rezultacie ma się przyczynić do umiędzynarodowienia i zwiększenia aktywności gospodarczej Wnioskodawcy, co jest zgodne z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż produktów tej marki na rynek bułgarski, czeski, holenderski, irlandzki, łotewski, niemiecki, polski, rosyjski, rumuński, ukraiński, węgierski. Spodziewanym rezultatem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki na rynku międzynarodowym, a także wejście z nowymi produktami marki Rotinger oraz ich ekspansja na rynki perspektywiczne: Rosja, Chiny, USA.

  Całkowita wartość projektu: 651 815,00 zł

  Wartość wydatków kwalifikowanych: 552 800,00 zł

  Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 331 680,00 zł


  Projekt złożony w konkursie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

  Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji produktowej przez firmę Union Parts sp. z o.o.

  Program operacyjny:  Program Operacyjny Polska Wschodnia
  Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
  Działanie: 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
  Poddziałanie: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

  Nr wniosku o dofinansowanie: POPW.01.03.01-18-0020/15

  Cele projektu:

  Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i rozwój działalności przedsiębiorstwa (wzrost realizowanych zamówień i przychodów ze sprzedaży przez wdrożenie innowacyjności produktowej). Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji nast. celów szczegółowych: 

  – Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa (wdrożenie wyników prac B+R)
  – Modyfikacja oferty produktowej
  – Wzrost udziału UP w rynku produkcji i sprzedaży tarcz hamulcowych

  Jego realizacja wpłynie także na promocję zielonej gospodarki przez zmniejszenie zużycia stopów stali wykorzystywanej do produkcji (w efekcie mniej energii oraz surowca) oraz ograniczeniem emisji w procesie produkcji. 

  Wartość projektu:

  Wydatki ogółem: 6 222 570.00 zł
  Wydatki kwalifikowane: 5 059 000.00 zł
  Wartość VAT: 1 163 570.00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 3 035 400.00 zł

  Planowane efekty:

  Wdrożenie prac B+R przeprowadzonych na zamówienie Wnioskodawcy.