Ogłoszenie planu podziału Union Parts Sp. z o.o.

Bobrowa Wola, dnia 31-10-2018 r.

Ogłoszenie o podziale spółki Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa Wola 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000242003, działając na podstawie art. 535 § 3 k.s.h udostępnia do publicznej wiadomości Plan podziału Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z załącznikami, uzgodniony w dniu 19-10-2018 r. przez spółkę Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka dzielona) oraz Union Parts CNC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmująca).

Plan podziału Union Parts sp. z o.o..pdf

Załącznik nr 1 do Planu podziału.pdf

Załącznik nr 2 do Planu podziału.pdf

Załącznik nr 3 do Planu podziału.pdf

Załącznik nr 4 do Planu podziału.pdf

Załącznik nr 5 do Planu podziału.pdf

Oświadczenia wspólników.pdf