Przetargi -
 
 
 
 
   
   
 


Przetargi

W związku z nowymi wytycznymi PARP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania nowego MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI dla firmy UNION PARTS w ramach konkursu nr I w 2017r. Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I Etap, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Niezbędnym elementem zapytania ofertowego są załączniki w tym formularz ofertowy, umożliwiający przedstawienie i złożenie oferty.

Załącznik nr 1: pobierz
Załącznik nr 2: pobierz
Załącznik nr 3: pobierz
Załącznik nr 4: pobierz
Zapytanie ofertowe: pobierz

Informacja o wynikach zapytania ofertowego: pobierzW związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, przesyłamy w załączeniu zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na: „Pracach badawczo - rozwojowych w zakresie przygotowania założeń, opracowania konstrukcji działania innowacyjnego urządzenia do analizy jakości par tarcz i klocków hamulcowych instalowanych w zakładach mechanicznych w pojazdach osobowych”. Prosimy niniejszym o złożenie oferty w odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z opisaną w nim procedurą.

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oferta): pobierz.pdf, pobierz.doc

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wykaz usług): pobierz.pdf, pobierz.doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (wykaz osób): pobierz.pdf, pobierz.docW związku z planowaną realizacją Projektu p.n. „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla spółki Union Parts Sp. z o.o.”, o którego dofinansowanie ubiegamy się w ramach I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia zapraszamy do składania ofert dotyczących przygotowania: Modelu biznesowego internacjonalizacji.

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: pobierz

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz


W związku z planowaną realizacją projektu pt. "Wdrożenie innowacji produktowej przez firmę Union Parts sp. z o.o." w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zamieszczamy poniżej zapytanie ofertowe na dostawę: w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej tarcz hamulcowych galwanizowanych o podwyższonej trwałości, uzupełniających składników wyposażenia niezbędnych do wdrożenia zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz  licencji dla oprogramowania dla serwerów sprzętowych linii produkcyjnej niezbędnych do uruchomienia i bezpiecznej eksploatacji systemu zarządzania zautomatyzowaną produkcją.

Formularz ofertowy: pobierz wzór .pdf , pobierz wzór .doc

Umowa na dostawę: pobierz wzór

Zapytanie ofertowe: pobierz

Zapytanie ofertowe (Uwaga nowy termin składania ofert): pobierz

Odpowiedzi na pytania część 1: pobierz

Odpowiedzi na pytania część 2: pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia: pobierz